Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Actuele kijk op herstel

Een persoonlijk proces

Het gebruik van psychoactieve middelen (alcohol en andere drugs) is van alle tijden en plaatsen. Wanneer middelengebruik echter niet meer onder controle is en personen of hun omgeving er problemen door ondervinden in het dagelijks leven, kan er sprake zijn van problematisch gebruik of verslaving. Lange tijd stelde men herstel gelijk met de afwezigheid van symptomen of abstinentie. Dit is echter een zeer eenzijdige visie op herstel. We weten immers dat herstel een langdurig, persoonlijk en complex proces is dat meerdere levensdomeinen omvat en geen eindpunt is.

Als onderzoeksgroep willen we het persoonlijke, dynamische en sociale karakter van herstel belichten, alsook de maatschappelijke context waarin herstel plaatsvindt. ‘Persoonlijk herstel’ is een kernelement van onze visie: de subjectieve ervaringen en beleving van personen in herstel, met hoop en de zoektocht naar een betekenis- en kwaliteitsvol leven als fundering. Hoewel persoonlijk herstel om een individueel veranderingsproces draait, fungeren de nabije (familie, vrienden) en ruimere omgeving (herstelgroepen, vrijetijdsverenigingen) als een belangrijke steunbron.

“Are we strong people with difficult lives, or weak people who can’t handle life?” (Pete) 

Een nieuwe kijk

De internationale herstelbeweging beoogt minstens drie cruciale veranderingen in de verslavingszorg. Ten eerste ligt de focus hierdoor niet langer op interventies door professionelen of ‘evidence-based methoden’ als voornaamste weg naar herstel. Bij persoonlijk herstel is er veel aandacht voor de geleefde ervaringen van personen: ervaringsdeskundigheid is van belang, naast professionele kunde en theoretisch-wetenschappelijke kennis. Ten tweede vertrekt men van de capaciteiten, sterktes en mogelijkheden van individuen, veeleer dan van hun stoornis, ‘diagnose’ of tekortkomingen. Ten derde laat de aandacht voor persoonlijk herstel ruimte aan mensen om zelf doelen en uitkomsten te bepalen die voor hen belangrijk zijn en niet noodzakelijk samenvallen met wat de hulpverlening of samenleving wil. 

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten