Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Wat doet onze onderzoeksgroep?

Stemmen faciliteren

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving spitst zich toe op onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen (denk aan ambulante begeleiding, residentiële opvang) om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vormen van psychische kwetsbaarheid. We vinden het erg belangrijk om daarbij de stem van personen met een verslaving en geleefde ervaringen van herstel - en die van hun omgeving - hoorbaar te maken.


Inzetten op levenskwaliteit

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de erkenning van personen met een verslaving en andere psychische kwetsbaarheden als gelijkwaardige burgers en aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Hulpverlening kan het herstelproces ondersteunen, maar is geen noodzakelijke voorwaarde voor herstel. Informele steunbronnen, zoals het sociaal netwerk, zijn hierbij minstens even belangrijk. Ook zelfhulpgroepen zoals AA of NA kunnen op dit vlak heel wat betekenen voor personen in herstel van een verslaving. 
In ons onderzoek gaat er veel aandacht naar de ondersteuning van kwetsbare groepen die binnen de hulpverlening vaak uit de boot (dreigen te) vallen zoals personen met een beperking of bijkomende psychische kwetsbaarheden, gedetineerden en geïnterneerden, vrouwen en moeders met jonge kinderen of personen met een migratieachtergrond.

Symbool voor onze visie en missie

Ons onderzoek richt zich bij uitstek op kwetsbare groepen in de samenleving. De stem van deze mensen hoorbaar maken en het verbeteren van hun levenskwaliteit zijn onze belangrijkste drijfveren.

De zoektocht naar de visuele beeldvorming van onze onderzoeksgroep leidde ons naar de mooie symboliek van de nautilus schelp:

• De schelp als symbool voor een veilige plek voor kwetsbare personen of schuilplaats waar je in alle vertrouwen je verhaal kan delen.
• ‘Uit zijn schulp komen’ betekent: zich durven blootgeven, zich laten horen. 
• Het proces van persoonlijke ontwikkeling loopt niet in een rechte lijn, maar in spiraalvorm, waarbij zelfreflectie en ‘zichzelf tegenkomen’ erg belangrijk zijn.
• De verschillende kamers in de nautilus schelp vertegenwoordigen de fasen in de groei van ons leven. Ze representeren de verbinding met onszelf, ons verleden en onze omgeving.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten