Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

Publicatie
Boekvoorstelling Pete Tomlinson

Peter Tomlinson, die onder andere als onderzoeker aan de vakgroep orthopedagogiek werkt, stelde op 9 november zijn boek 'De waanzin voorbij' voor.
Peter is een ervaringsdeskundige in psychose en verslaving en past deze kennis toe als ervaringswerker in de geestelijk gezondheidszorg. Daarnaast is hij een vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Gent, waar hij publiceert over herstel, psychose en ervaringsdeskundigheid. Tussen 2013 en 2015 maakte Peter een volslagen psychose door: extreme emoties, associatieve gedachten, hallucinaties en waanovertuigingen maakten zich van hem meester. Nu zijn leven terug op de rails staat, krijgt hij verbazend genoeg maar zelden de vraag hoe het eigenlijk is om psychotisch te zijn.Publicatie
Artikel substitutieverslaving Deborah Louise Sinclair

Recent werd het onderzoek over substitutieverslavingen van onze collega Deborah Louise Sinclair besproken in het prestigieuze ‘Alcoholism & Drug Abuse Weekly’.

In haar onderzoek met deelnemers van Narcotics Anonumous (NA) in Zuid-Afrika, wezen participanten op het belang van meer ondersteuning om ervoor te zorgen dat substitutiegedrag geen verslaving wordt.

Lees hieronder het volledige artikel.

Agenda
doctoraatsverdediging Aline Pouille

Op 18 september om 10u is het de openbare doctoraatsverdediging van Aline Pouille. Haar onderzoek exploreert herstel van een middelenproblematiek bij personen met een migratieachtergrond vanuit een analyse van geleefde ervaringen. De verdediging vindt plaats in het Museum Dr. Guislain, met aansluitend een receptie. De voertaal is Engels.

Wie er graag bij wil zijn kan zich tot 11 september registreren via volgende link: https://event.ugent.be/registration/PouilleAline

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten