Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

In de kijker
Herstelcollege “Rat Hell to Rat Park” door Dave Higham
Op woensdag 29 maart gaat het allereerste herstelcollege aan de Universiteit Gent door vanaf 18u. Dit herstelcollege plaatst verhalen en ervaringen van mensen in herstel van verslaving in de kijker en wil hiermee voeding geven aan onderzoek, praktijk en beleid.

Tijdens dit eerste herstelcollege staat het verhaal van de Brit Dave Higham centraal, auteur van het inspirerende herstelverhaal “Rat Hell to Rat Park”.
In de kijker
Leven in Herstel Vlaanderen 2022: Opvallende resultaten
We zagen al een aantal opvallende resultaten op basis van de eerste antwoorden op de Leven in Herstel-vragenlijst. Er namen tot nu toe 224 mensen deel. We lichten hier een aantal resultaten toe.
In de kijker
Neem deel aan de Vlaamse Leven in Herstel-vragenlijst 2022: Het leven in herstel van mensen die een probleem met alcohol en/of drugs hadden
We zijn op zoek naar deelnemers voor een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van mensen die in herstel zijn of hun leven hebben veranderd. Aan de hand van een korte online vragenlijst willen we bijleren over jouw traject en herstel, om dit vervolgens beter te kunnen ondersteunen. Jouw ervaringen en inzichten kunnen anderen met een verslaving helpen! Heb je interesse in dit onderzoek?

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten