Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

Agenda
Doctoraatsverdediging Aline Pouille

Op 18 september om 10u is het de openbare doctoraatsverdediging van Aline Pouille. Haar onderzoek exploreert herstel van een middelenproblematiek bij personen met een migratieachtergrond vanuit een analyse van geleefde ervaringen. De verdediging vindt plaats in het Museum Dr. Guislain, met aansluitend een receptie. De voertaal is Engels. Wie er graag bij wil zijn kan zich tot 11 september registreren via volgende link: https://event.ugent.be/registration/PouilleAline

Agenda
Doctoraatsverdediging Florien Meulewaeter
Op maandag 11 september verdedigt onze collega Florien Meulewaeter haar doctoraatsonderzoek getiteld growing up in the context of parental substance use: lived experiences of parents and adult children', in het Pand in Gent. 

Afscheid van een herstelpionier: Freya Vander Laenen (1972-2023)


Met verslagenheid en droefheid, maar met veel warme en inspirerende herinneringen nemen we afscheid van professor Freya Vander Laenen, hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Gent. Freya was sociaal werker en criminologe en behaalde een doctoraat in de criminologie. Sinds 2008 was ze aangesteld als lesgever in de opleiding Criminologie en ze doceerde er onder meer de cursussen Forensisch Welzijnswerk en Drugsfenomenen. Haar onderzoek richtte zich vooral op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties (omwille van een psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of maatschappelijke uitsluiting) die in contact komen met politie of justitie.


Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten