Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

Agenda
Herstelcollege met prof. Mike Slade

Op woensdag 20 maart 2024 (18u) vindt voor het tweede jaar op rij het Herstelcollege plaats aan Universiteit Gent. Met dit jaarlijks Herstelcollege willen we herstel van verslaving en psychische problemen meer bespreekbaar en zichtbaar maken en ervaringswerk resoluut op de voorgrond plaatsen.

Tijdens deze editie verwelkomen we professor Mike Slade, één van de pioniers op het vlak van onderzoek naar herstel bij mensen met psychische problemen. Mike Slade is als professor ‘Mental Health Recovery and Social Inclusion’ verbonden aan de University of Nottingham in het Verenigd Koninkrijk.

We verwelkomen iedereen die interesse heeft in het thema, zoals mensen in herstel en hun naasten, praktijkwerkers, beleidsmakers en studenten. Het programma en de inschrijvingslink vind je in dit bericht.

In de kijker
Global Position Paper on Recovery
De eerste 'Global Position Paper on Recovery' is een internationale samenwerking met als doel herstel internationaal verder op de kaart te zetten door organisaties, instituties, onderzoekers en mensen die herstel genegen zijn samen te brengen. Om dit initiatief verder te ondersteunen, worden er handtekeningen verzameld.
Publicatie
Boekvoorstelling Pete Tomlinson
Peter Tomlinson, die onder andere als onderzoeker aan de vakgroep orthopedagogiek werkt, stelde op 9 november zijn boek 'De waanzin voorbij' voor.
Peter is een ervaringsdeskundige in psychose en verslaving en past deze kennis toe als ervaringswerker in de geestelijk gezondheidszorg. Daarnaast is hij een vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Gent, waar hij publiceert over herstel, psychose en ervaringsdeskundigheid. Tussen 2013 en 2015 maakte Peter een volslagen psychose door: extreme emoties, associatieve gedachten, hallucinaties en waanovertuigingen maakten zich van hem meester. Nu zijn leven terug op de rails staat, krijgt hij verbazend genoeg maar zelden de vraag hoe het eigenlijk is om psychotisch te zijn.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten