Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Hulpbronnen voor herstel

Herstelkapitaal

Herstelkapitaal is erg belangrijk om tot herstel te komen. Herstelkapitaal betreft de interne en externe hulpbronnen waarover iemand beschikt of toegang toe heeft. Deze zijn inzetbaar bij ‘de start’ van het herstelproces en voor het behouden van herstel. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk, sociaal en gemeenschapsniveau. Persoonlijk herstelkapitaal verwijst naar persoonskenmerken, financiële middelen, fysieke gezondheid en persoonlijke waarden en vaardigheden die herstelondersteunend zijn. Sociaal herstelkapitaal betreft de aanwezigheid van herstelondersteunende netwerken zoals vrienden en familie. Gemeenschapskapitaal omvat hulpbronnen op maatschappelijk en gemeenschapsniveau, zoals een herstelgroep, geloofsgemeenschap en sociale en welzijnsvoorzieningen. De term ‘negatief herstelkapitaal’ gebruiken we tenslotte om zaken aan te duiden die herstel in de weg kunnen staan, zoals een slechte fysieke of mentale gezondheid. 

“Zelfvertrouwen is heel belangrijk, maar ik heb ook gemerkt dat je veel kan veranderen door anderen: als anderen jou waarderen, begin je jezelf te waarderen. Dus het gaat over connectie met je omgeving.” (Harry)

Wegen naar herstel

Ook bij herstel maakt men vaak een onderscheid tussen drie niveaus: persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. Personen met een verslaving hebben meestal veel verloren tijdens hun verslavingsperiode. Ze hebben het gevoel zichzelf kwijt geraakt te zijn, zijn vaak heel wat vrienden en familie verloren en speelden soms ook hun job of andere maatschappelijke rollen kwijt. Tijdens het herstelproces wordt zowel op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel ingezet. Persoonlijk herstel verwijst naar de zoektocht naar verbondenheid, hoop en optimisme, een nieuwe, positieve identiteit, betekenis in het leven en empowerment, ondanks de moeilijkheden die zich kunnen aandienen. Sociaal herstel betreft het herstellen van de banden met vrienden en familie, die vaak te lijden hebben gehad onder de verslavingsproblematiek van hun naaste. Maatschappelijk herstel gaat over het (terug)vinden van een betekenisvolle plaats in de samenleving, door (nieuwe) maatschappelijke rollen op te nemen. Zo kan (vrijwilligers)werk er bijvoorbeeld toe bijdragen dat iemand zich geapprecieerd voelt en een sociaal netwerk kan uitbouwen, terwijl men tegelijk een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten