Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Herstel na behandeling: OMER-BE

Hoe verloopt het herstelproces na het starten van een behandeling?

Hoewel een groot aantal mensen erin slaagt te herstellen zonder professionele hulp, blijft behandeling de aanbevolen route naar herstel voor personen met ernstige en langdurige verslavingsproblemen. Het ontbreekt in België echter aan gegevens over behandeluitkomsten in de verslavingszorg en bestaande data hebben vaak heel wat beperkingen. Recent is er binnen de gezondheidszorg veel aandacht voor subjectieve uitkomstindicatoren zoals levenskwaliteit en welbevinden na een behandeling. In dat kader spreekt men van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures), die enerzijds symptomen, kwaliteit van leven en welbevinden meten zoals ervaren door patiënten, en anderzijds evalueren hoe de geboden zorg ervaren wordt.

De doelstelling van het OMER-BE onderzoek (Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and drug services in Belgium) is om een zelfrapportage instrument te ontwikkelen, gebaseerd op de recente en internationaal gevalideerde ICHOM Standard Set for Addictions. Hiermee zullen naast cliëntkarakteristieken PROMs en PREMs gemeten worden in verschillende behandelsettings voor personen met alcohol- en drugsproblemen en zal nagegaan worden hoe deze problemen evolueren tijdens en na een behandeling. Daarnaast willen we onderzoeken hoe dit zelfrapportage instrument routinematig geïmplementeerd kan worden in de verslavingszorg in België.

Het onderzoek

In totaal zullen ongeveer 250 personen bevraagd worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit in verschillende behandelingsmodaliteiten voor alcohol- en druggebruikers, zoals ambulante gesprekstherapie, substitutiebehandeling, residentiële psychiatrische behandeling en drugvrije therapeutische gemeenschappen. Deelnemers worden voor het onderzoek gecontacteerd bij het begin van de behandeling en 45, 90 en 180 dagen later. De verzamelde informatie zal een zicht geven op het effect van de behandeling, hoe deze ervaren wordt en op verschillende herstelindicatoren. Tevens zal er bij een kleine groep deelnemers een diepte-interview worden afgenomen na 6 maanden, waarmee we meer diepgaande inzichten willen verwerven in de ervaringen van zorggebruikers met betrekking tot behandeling en hersteltrajecten.

Voor dit project werken we samen met collega’s van de Vrije Universiteit Brussel en van Sciensano. Prof. Wim van den Brink (Universiteit van Amsterdam) is als senior expert bij dit project betrokken.

Voor meer informatie over of deelname aan deze studie kan je terecht bij Amine Zerrouk (ElAmine.Zerrouk@UGent.be), die het onderzoek aan de UGent opvolgt. Collega dr. Charlotte Migchels (Charlotte.migchels@vub.be; Tel. 02/474 91 71) werkt aan dit onderzoek mee vanuit de Vrije Universiteit Brussel.

De promotoren van de OMER-BE studie zijn prof. Wouter Vanderplasschen, prof. Cleo Crunelle, prof. Frieda Matthys en dr. Lies Gremeaux.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten