Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Herstel zonder behandeling

Onderschatte weg naar verandering

We gaan er vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. We noemen dit vaak ‘natuurlijk-’, ‘spontaan-’ of ‘herstel zonder behandeling’, en het voorkomen ervan wordt vaak overschat. Een Amerikaanse studie van Kelly en collega’s (2017) toonde aan dat 46% van de personen die een in de VS die een alcohol-of drugprobleem overwonnen, dit deden zonder formele (ambulante of residentiële behandeling) of informele hulp (zelfhulpgroepen zoals bv. NA, AA). Ook recenter Australisch onderzoek uit 2021 bevestigt dit voor alcoholverslavingen. Vergelijkbaar Europees onderzoek naar deze vorm van herstel bestaat momenteel niet en om hieraan tegemoet te komen, startten we in oktober 2021 met een onderzoek naar herstel van verslaving, waarbij mensen geen gebruik maken/maakten van hulpverlening of behandeling. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen). 

We willen in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter begrijpen. Om dat te doen willen we verder kijken dan enkel naar gebruik, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor de sociale omgeving en de ruimere samenleving.

Leven in herstel

Hiertoe lanceerden we in de zomer van 2022 een nieuwe versie van de ‘Leven in herstel’ vragenlijst, die we reeds in 2018 afnamen bij personen in herstel van een verslaving aan illegale drugs. We richten ons op een brede groep van mensen in herstel, ook personen die beroep hebben gedaan op hulpverlening. Door middel van een korte survey willen we meer te weten komen over wie deze mensen zijn, wat hen heeft geholpen, welk traject ze hebben afgelegd en op welke manier personen in ‘natuurlijk’ herstel verschillen van mensen die een begeleid hersteltraject hebben gevolgd. We stellen vragen naar verschillende levensdomeinen en factoren die belangrijk zijn geweest voor hun herstel. 

Verder onderzoek

De informatie die we uit deze korte vragenlijst kunnen halen is interessant, maar tegelijk beperkt om de hersteltrajecten van deelnemers diepgaand te analyseren. Daarom gaan we aan de slag met de persoonlijke ervaringen van mensen in natuurlijk herstel. Zo gaan we in gesprek om samen tot verder inzicht te komen over herstel, wat dat betekent, wat helpend is geweest, of waar er hindernissen zijn. We doen dit aan de hand van diepte-interviews. Geïnteresseerden kunnen ons contacteren via herve@ugent.be

Deelname en contact

Laat je graag je contactgegevens achter voor verder onderzoek? Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met herve@ugent.be


Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten