Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

Afscheid van een herstelpionier: Freya Vander Laenen (1972-2023)


Met verslagenheid en droefheid, maar met veel warme en inspirerende herinneringen nemen we afscheid van professor Freya Vander Laenen, hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Gent. Freya was sociaal werker en criminologe en behaalde een doctoraat in de criminologie. Sinds 2008 was ze aangesteld als lesgever in de opleiding Criminologie en ze doceerde er onder meer de cursussen Forensisch Welzijnswerk en Drugsfenomenen. Haar onderzoek richtte zich vooral op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties (omwille van een psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of maatschappelijke uitsluiting) die in contact komen met politie of justitie.


Publicatie
Interne motivatie grootste struikelblok voor herstel van drugsverslaving tijdens de COVID-19 pandemie

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op samenlevingen en individuen over de hele wereld. Een nieuwe studie van Tilburg University, in samenwerking met Onderzoeksinstituut IVO en op basis van het eerdere REC-PATH onderzoek waar we aan deelnamen, zoomde in op terugval in problematisch alcohol- en drugsgebruik tijdens de pandemie. De onderzoekers vonden dat tijdens de pandemie met name lage intrinsieke motivatie om nuchter te blijven een struikelblok was voor mensen herstellende van verslaving.

In de kijker
Herstelcollege “Rat Hell to Rat Park” door Dave Higham
Op woensdag 29 maart 2023 gaf Dave Higham het allereerste herstelcollege aan de Universiteit Gent. Een herstelcollege (‘recovery college’) is een manier om herstel van verslaving meer zichtbaar en bespreekbaar te maken en om mensen in herstel, naasten en praktijkwerkers waardevolle ervaringen en inzichten aan te reiken. Het college werd opgenomen.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten