Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek - UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden we het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Maak dan zeker verder kennis met onze onderzoeksgroep!
wat doet onze onderzoeksgroep?

Wat weten we over herstel en verslaving?

Om tot herstel na een verslaving te komen, is het belangrijk om toegang te hebben tot verschillende interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn: over voldoende financiële middelen beschikken, een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, steun kunnen vinden bij vrienden of familie, en indien nodig kunnen beroepen op sociale voorzieningen. Deze bronnen zijn inzetbaar om tot herstel te komen maar ook om het vol te houden.

De verzameling van alle hulpbronnen noemen we het herstelkapitaal. Over het algemeen geldt dat herstelkapitaal zich op drie niveaus situeert: het persoonlijk-, het sociaal- en het gemeenschapsniveau.

meer info over herstelkapitaal

Wat
onderzoeken wij?

Er lopen aan onze onderzoeksgroep momenteel verschillende onderzoeken over herstel van verslaving. Één van deze studies focust op zogenaamd ‘spontaan herstel’. We gaan er immers vaak van uit dat behandeling noodzakelijk is om tot herstel te komen, maar buitenlands onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen in staat zijn zichzelf te veranderen, ook zonder hulpverlening. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats de complexe realiteit van personen die een traject van verandering afleggen zonder hulpverlening beter leren begrijpen. Om dat te doen, kijken we ook in dit onderzoek verder dan enkel het gebruik en de gevolgen ervan, maar vertrekken we vanuit de persoon zelf, waarbij we ook oog hebben voor belangrijke elementen in de sociale omgeving en ruimere samenleving. 
naar lopend onderzoek 'leven in herstel'

Recente
blogberichten

In de kijker
Opname Herstelcollege

Op woensdag 20 maart vond voor het tweede jaar op rij een herstelcollege plaats aan de Universiteit Gent, waarmee we herstel meer zichtbaar en bespreekbaar willen maken en mensen in herstel, naasten en praktijkwerkers waardevolle ervaringen en inzichten willen aanreiken. 

In de kijker
Herstel bij personen met een migratieachtergrond

Personen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken kunnen zich omwille van diverse redenen in een kwetsbare positie bevinden. Er zijn echter verschillende manieren om de toegang tot kwaliteitsvolle zorg en herstelkapitaal voor personen met een migratieachtergrond te vergroten. Daarom werden er vanuit de onderzoeksgroep herstel en verslaving daarom verschillende onderzoeken op poten gezet die herstel van een middelenproblematiek en toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg voor mensen een migratieachtergrond onderzochten.


Aline Pouille verdedigde in september 2023 haar doctoraat getiteld “Herstel van verslaving bij personen met een migratieachtergrond en etnische minderheden: een analyse van geleefde ervaringen”. Dit onderzoek exploreerde herstelkapitaal bij personen met een migratieachtergrond (voornamelijk 1e en 2e generatie) in Vlaanderen op een kwalitatieve manier: hoe dit onder druk kan komen te staan door persoonlijke, sociale en maatschappelijke factoren, maar ook welk herstelkapitaal herstel van verslaving kan ondersteunen en hoe deze sterktes meer aangesproken kunnen worden in de zorg. Dit vanuit de wetenschappelijke literatuur, de geleefde ervaringen van een diversiteit aan personen met een migratieachtergrond, en een co-creatief onderzoek met een ervaringsdeskundige rond het continuüm van zorg voor mensen met een Islamitische migratieachtergrond.

Agenda
Herstelcollege met prof. Mike Slade

Op woensdag 20 maart 2024 (18u) vindt voor het tweede jaar op rij het Herstelcollege plaats aan Universiteit Gent. Met dit jaarlijks Herstelcollege willen we herstel van verslaving en psychische problemen meer bespreekbaar en zichtbaar maken en ervaringswerk resoluut op de voorgrond plaatsen.

Tijdens deze editie verwelkomen we professor Mike Slade, één van de pioniers op het vlak van onderzoek naar herstel bij mensen met psychische problemen. Mike Slade is als professor ‘Mental Health Recovery and Social Inclusion’ verbonden aan de University of Nottingham in het Verenigd Koninkrijk.

We verwelkomen iedereen die interesse heeft in het thema, zoals mensen in herstel en hun naasten, praktijkwerkers, beleidsmakers en studenten. Het programma en de inschrijvingslink vind je in dit bericht.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten