Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us
In de kijker
Leven in Herstel Vlaanderen 2022: Opvallende resultaten
Na een tussentijdse evaluatie van de antwoorden van de eerste 224 deelnemers kwamen we tot een aantal opvallende conclusies. Wist je dat:

  • Een vijfde van de deelnemers hun leven veranderde zonder gebruik te maken van een behandelingstraject (residentieel, ambulant of zelfhulp)? Deze groep scoort iets lager op de 'Severity of Dependence Scale', wat wijst op minder psychische afhankelijkheid.
  • Meer dan de helft van de deelnemers aangaf dat alcohol het grootste probleem vormde? Voor 36 procent was dat illegale drugs en voor 4 procent medicatie. 
  • De deelnemers sterk groeiden op verschillende levensdomeinen, zoals hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, juridische, financiële en sociale situatie?
Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten